ទាញយក

របៀបដំឡើងកម្មវិធី ទាញយកកម្មវិធីដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ WooCommerce Bill24 Payment Gateway Plugin V1.0.2 ទាញយកឥឡូវនេះ ទាញយករបៀបតម្លើងកម្មវិធី ទាញយកឥឡូវនេះ ទាញយកអំពីរបៀបនៃការបង់ប្រាក់ ទាញយកឥឡូវនេះ × ព័ត៌មានអ្នកទាញយក –សូមជ្រើសរើសអាជីវកម្ម–ពត៌មានវិទ្យាអាជីវកម្មនិងព័ត៌មានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសំណង់ការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុ / ធនាគារធានារ៉ាប់រងចំណីអាហារបដិសណ្ឋារកិច្ចសេវាកម្មសុខភាពយានយន្តអចលនទ្រព្យនិងលំនៅដ្ឋានសន្តិសុខនិងច្បាប់ការដឹកជញ្ជូនសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត បិទយល់ព្រម

សំណួរសួរញឹកញាប់

តើពេលណាដែលធនាគារដាក់់ប្រាក់ចូលគណនីរបស់ខ្ញុំ បន្ទាប់ពីអតិថិជនបង់ប្រាក់រួច? បន្ទាប់ពីអតិថិជនរបស់លោកអ្នកបង់ប្រាក់ជោគជ័យ លោកអ្នកនឹងទទួលប្រាក់ភ្លាមៗ ឬមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការ​ យោងទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាក់ស្តែង។​​ តើ Bill24 រក្សាទុកព័ត៌មានកាតរបស់អតិថិជនរបស់ខ្ញុំទេ? ទេ, ព័ត៍មាននៃកាតរបស់លោកអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយ Bill24 រក្សាទុកឡើយ។​ តើធ្វើដូចម្តេចទើបខ្ញុំដឹងថា ព័ត៌មាននៃកាតរបស់អតិថិជនខ្ញុំមានសុវត្ថិភាព? ព័ត៍មានកាតរបស់អតិថិជនលោកអ្នកត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្រោមការគ្រប់គ្រងស្របតាមប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ធនាគារ និង គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលជាដៃគូ។ តើខ្ញុំអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រតិបត្តិការជាមួយធនាគារបានដោយរបៀបណា? ពួកយើងផ្តល់ជូននៅប្រព័ន្ធសម្រាប់ទាញយករបាយការណ៍នៃប្រតិបត្តិការ ដែលលោកអ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយធនាគារបាន។ តើខ្ញុំត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីប្រមូលប្រាក់តាមរយៈដៃគូសហការរបស់ Bill24? ដើម្បីប្រមូលប្រាក់តាមរយៈគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលជាដៃគូសហការរបស់ Bill24 លោកអ្នកត្រូវចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ Bill24 ឬ ដៃគូរបស់ Bill24 […]

ហេតុអ្វីបានជា Bill24 Payment Gateway ជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការលក់ទំនិញតាមអនឡាញរបស់អ្នក?

ធ្វើការតភ្ជាប់តែម្តង​​ ជាមួយការដំឡើងដែលមានភាពងាយស្រួល​ អតិថិជនអាចទូទាត់ប្រាក់បានយ៉ាងមានសុវត្ថិភាព អាចទទួលការទូទាត់ទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក (Visa, Master, Union Pay, JCB, Dinner Club) ដំណើរការក្នុងការទូទាត់ប្រាក់សាមញ្ញ និងងាយស្រួល អនុញ្ញាតឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយរូបិយប័ណ្ណទាំងប្រាក់រៀល និងដុល្លារ មានមុខងារទូទាត់ពេលក្រោយ​​​ (អតិថិជនអាចបង់ប្រាក់ជាមួយភ្នាក់ងារឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទ)

Bill24 Payment Gateway Plugin

Bill24 Payment Gateway​​ Plugin គីជាកម្មវិធីជំនួយមួយដែលផ្ដល់មធ្យោបាយយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងការតភ្ជាប់ទៅកាន់ធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីអោយអតិថិជនរបស់លោកអ្នកអាចធ្វើការបង់ប្រាក់យ៉ាងងាយស្រួលនៅពេលពួកគេទិញទំនិញនៅលើវេប​សាយរបស់លោកអ្នក។ នៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរ អតិថិជនរបស់លោកអ្នកអាចមានជម្រើសយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ទូទាត់ ដូចជាទូទាត់ដោយផ្ទាល់នៅលើវេបសាយ ឬកម្មវីធីទូរស័ព្ទសម្រាប់លក់ទំនិញអនឡាញរបស់លោកអ្នក បញ្ជរធនាគារ(Acleda, Canadia, …) តាមភ្នាក់ងារផ្សេងៗ(Wing, Lyhour, …) និងទូទាត់តាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ស្ថាប័នដែលជាដៃគូរបស់ Bill24។ ការដំឡើងកម្មវិធីជំនួយនេះមានលក្ខណៈងាយស្រួល និងសាមញ្ញបំផុត សូមទាញយករបៀបដំឡើងនៅខាងក្រោម ឬចុចលើប៊ូតុងខាងក្រោមនេះដើម្បីចូលទៅកាន់វេបសាយសាកល្បង សាកល្បង