លក់ដូរតាមអ៊ិនធឺណិត

អ្នកជាវ រំពឹងថា និងបានរបស់ដែលពួកគាត់ចង់បាន ភ្លាមៗ មិនថាការទិញចំណីអាហារ ការទិញទំនិញផ្សេងៗ និង​ ការជួញដូរ ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត​ ភាពងាយស្រួលក្នុងការបង់ប្រាក់​ ជាគន្លឹះដើម្បីអោយអតិថិជនងាយសំរេច​​ចិត្ត និង ជាការធានា​នូវការបញ្ចាទិញ ដូច្នេះការផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់អ្នកនូវភាពងាយស្រួល និងចំណេញពេលវេលាចំពោះការទូទាត់ប្រាក់ជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការជំរុញអាជីវកម្មរបស់អ្នកអោយកាន់តែប្រសើរ និង​ ងាយស្រួល ក្នុងការគ្រប់គ្រង​។

Bill 24 ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយធនាគារដើម្បីទទួលបានការទូទាត់ងាយស្រួល ហើយក៏អាចតភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីលក់ដូរតាមអ៊ិនធឺណិតបានយ៉ាងងាយបំផុត។

ដូចជា Magento ដែលជាកម្មវិធីសម្រាប់បង្កើតគេហទំព័រសម្រាប់លក់ទំនិញអនឡាញដែលផ្តល់អោយអ្នកជំនួញធ្វើការលក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេ ក៏ដូចជាការត្រួតពិនិត្យលើមាតិកានិងមុខងារនៃហាងលើបណ្តាញរបស់ពួកគេ។ Magento បានផ្តល់នូវទីផ្សារដ៏មានឥទ្ធិពល, បង្កើនប្រសិទ្ធិភាពនៃការស្វែងរកនិងគ្រប់គ្រងទំនិញរបស់ពួកគេបានយ៉ាងល្អ។ អ្វីដែលរិតតែពិសេសនោះគឺ Magento អាចរួមបញ្ចូលជាមួយ Bill24 ដែលអាចអោយអតិថិជនធ្វើការទូទាត់ប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួល និង​មានសារជូនដំណឹងទៅកាន់អតិថិជនតាមបណ្តាញសង្គមមួយចំនួនដូចជា៖ Telegram, Line, Messager, SMS និង Email។អ្នកអាចស្វែងរកគំរូនៃការភ្ជាប់ជាមួយ Bill24 នៅទីនេះ