ហេង សុលីដា

ខ្ញុំបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ Bill24។ វាពិតជាជួយសម្រួលអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំក្នុងការបង្កើតវិក័យប័ត្រ និងស្រស់ស្អាតទៅតាមតម្រូវការរបស់ខ្ញុំ។ អ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាខ្លាំងនោះ គឺក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំអាចផ្ញើរវិក័យបត្រទៅកាន់អតិថិជនបានយ៉ាងរហ័ស តាមបណ្តាញសង្គម ដូចជា Line និង Telegram ។ ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ហុង ឧត្តម

យើងពេញចិត្តណាស់ដែលមាន Bill24 ជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែក Software របស់យើង។ Bill24 បានជួយយើងអភិវឌ្ឍកំណែដំបូងនៃប្រព័ន្ធទូទាត់ប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណេត ដោយប្រើ​ការទូទាត់រហ័ស​ ( One Time Collection)។ យើងស្រឡាញ់វិក័យប័ត្រដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងស្រស់ស្អាតដែល Bill24 បានផ្តល់ជូន។ ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ម៉េង​ តារា

ការធ្វើការជាមួយ Bill24 ពិតជាមានសេចក្តីរីករាយណាស់។ សេវាកម្មរបស់ពួកគេគឺជោគជ័យពិតប្រាកដសម្រាប់គម្រោង។ ក្រុមការងារមានការទទួលខុសត្រូវ មានចំណេះដឹង មានទេពកោសល្យមិនគួរឱ្យជឿ សម្រាប់បំពេញតម្រូវការរបស់យើង។ ពួកគេបានគាំទ្រយើងចំពោះការអនុវត្តន៍ ការបណ្តុះបណ្តាលនិងការថែទាំ។ ពិតជាល្អ​ណាស់! លើកទឺកចិត្តខ្ពស់ចំពោញការប្រើប្រាស់! ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ